I BRF Kaparens styrelse ingår följande personer:

Ordförande:
Christer Dahlqvist uppgång 8A

Vice ordförande:
Marie Karlsson uppgång 8B

Sekreterare:
Agneta Läckström uppgång 8C

Ledamot:
Lehnida Huric uppgång 10 A

Ledamot:
Håkan Carlsson uppgång 8 B

Ledamot:
Patrik Lappalainen uppgång 10 C

HSB representant:
Orvar Brattberg

Nyckelansvarig:
Agneta Läckström uppgång 8C

Vill du kontakta styrelsen via e-post är adressen: styrelsen@brfkaparen.se

Styrelsen nås även på tel. 070-610 07 25