Medlemslokalen

Förfrågan om bokning av medlemslokalen görs till
tel 070-610 07 25.

Bokningar 2021
21 januari Styrelsemöte
10 februari Anette Holm/Uddevalla kommun (!0-15)
25 februari Styrelsemöte
10 mars Uddevalla kommun Anette Holm
18 mars Styrelsemöte
10 april Städdag
15 april Styrelsemöte
20 maj Styrelsemöte
19 augusti Styrelsemöte
16 september Styrelsemöte
2 oktober Städdag
14 oktober Styrelsemöte
18 november Årsstämma
9 december Styrelsemöte
31 december Uthyrt