Bo Info

Välkommen till HSB:s brf Kaparen i Uddevalla
BO-Info

För att allt skall fungera på bästa sätt för oss som bor i HSB´s bostadsrättsförening Kaparen är det en del saker, som du som medlem bör känna till och kunna hitta upplysningar om. Gå gärna in på vår hemsida www.brfkaparen.se för ytterligare info. Vid akuta händelser ring föreningens telefon 070-610 07 25.
Föreningens fastigheter äger du, tillsammans med övriga medlemmar. Detta innebär också att du delar föreningens tillgångar och skulder, med andra medlemmar i föreningen. Sparsamhet av el och vatten håller nere våra kostnader. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmarnas årsavgifter. Ansvaret för föreningens löpande förvaltningen åligger styrelsen och regleras av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Varje år i november har föreningen sin ordinarie årsstämma, där vi bl.a. väljer ledamöter till föreningens styrelse.

Tvätt-, tork- och mangelrum.
Varje lägenhet har tre tvättpass/lägenhet/30 dagar.
Tvättider: 07:00-11:30, 11:30-16:00, 16:00-21:00. Sön- och helgdagar endast de två sista passen.
Tvättider bokas med din tagg på den elektroniska tavlan utanför tvättstugan, eller via hemsidan.
Inga maskiner i tvättstugan får vara igång efter kl 21:00. Två torkrum finns att tillgå, samt ett mangelrum. Torkrummet disponeras en timma efter tvättpassets slut. Torkrummet får inte användas efter kl 22:00.

Sophantering/Gårdshus.
I gårdshuset finns en fotvårdsmottagning förutom vårt återvinnings-/soprum för hushållssopor, restavfall, papper, plast, plåt. glas, glödlampor/lysrör och kartong. Hushållssopor sorteras utifrån kommunens riktlinjer. Batteribox finns på utsidan av återvinningsrummet. Matavfall sorteras i papperspåsar som finna att hämta i källargången. Närmsta återvinningsstation finns vid ICA-Kvantum. Inget annat avfall får lämnas i återvinningsrummet. Du öppnar dörren med din tagg.

In- eller utflyttning.
Till varje lägenhet skall följa ett bredbandsmodem, en digitalbox till TV inkl fjärrkontroll samt tillhörande kablar. Tänk på att anmäla till Telia att du är ny ägare av lägenheten, tfn 0522-90200. Den teknisk bredbandsutrustning hör till föreningen och får inte medtagas vid avflyttning.

Bilkörning inom området.
När du behöver köra i på gården i samband med flytten, krävs p-tillstånd.
De körbara stråken utanför husen är i första hand avsedda för utryckningsfordon och flyttbilar. Vid inkörning framför husen är det krypfart som gäller. Parkeringsförbud råder innanför bommarna. I- och urlastning får ske i max 11 minuter. När detta är gjort skall bilen omgående köras ut från gården. För att öppna bommen använder du din lägenhetsnyckel. Det går inte att ta ut nyckeln innan bommen är nedfälld igen.

Parkeringsplatser
Föreningen har för närvarande inga egna parkeringsplatser. Kaparegatan och Packhusgatan har 24 timmars fri parkering. För övrigt hänvisar vi till Uddevalla kommun.
Föreningen har sex SMS-parkeringar runt fastigheterna, max 3 timmar (taxa enligt skyltar). Parkeringsövervakning sköts av Avarn Security inom hela vårt område.

Medlemslokal/Föreningslokal.
Föreningen har en medlemslokal på baksidan av Parkgatan 8A. Den hyrs ut till medlemmar för 100 kr/dag. Det finns plats och porslin för c:a 30 personer. På grund av lokalens belägenhet och att det är lyhört i huset är det inte lämpligt med störande musik etc. Lokalen används även för vår årsstämma i november. Bokning av lokalen sker via telefon 070-610 07 25.

Hobbyrum.
Det finns ett hobbyrum i vardera hus ,som medlemmar kan disponera. Ingen störande verksamhet får förekomma efter kl 20:00. Tänk på att städa efter dig.

Nyckelhantering
När du flyttar in informeras du om antalet nycklar som är uttagna till lägenheten. Utöver dessa nycklar har lägenhetsdörren ett sjutillhållarlås där varje medlem själv ansvarar för nycklarna. Låser du med sjutillhållarlåset har föreningen ingen huvudnyckel.
Alla lägenheter har ett nyckelsystem som är skyddat hos Safeteam. Det innebär att ingen kan göra nya nycklar/taggar utan att kontakta nyckelansvarig i styrelsen; Agneta Läckström tfn: 070-4920368 alt. agneta.lackstrom@telia.com.
Obs. Tappar du en tagg, meddela detta omgående till nyckelansvarig så att den kan spärras. Taggen använder du till entrédörrar , bokar tvättid och öppnar soprum.

Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia som gäller TV, bredband och telefoni. Kostnaden ingår i månadsavgiften.
Bredband
• Trådlöst internet 100/100
• Fem e-postadresser
• Telia säker surt (antivirus, brandvägg, 2 GB lagringsutrymme på servern.
Telefon
• Bredbandstelefon, IP-telefoni. Gäller abonnemangsavgiften och inte samtalstaxan.
TV
• Paketet Lagom
Har du andra önskemål kontakt Telia kundtjänst: 020-755766. Mera information om Telias tjänster hittar du på www.telia.se
Bostadsrättsförsäkringen

Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring för medlemmarna hos Länsförsäkringar.

Trivselregler
Mattor, sängkläder od får inte skakas från balkongen.
För allas trevnad tänk på ljudvolymen, efter som huset är lyhört.
Det är inte tillåter att rasta husdjur inom föreningens markområde.
Fåglar får inte matas inom området pga risk för skadedjur.
Barnvagnar, cyklar, rullatorer, krukväxter etc får inte stå i trappuppgångar pga brandsäkerheten och städning. Dessa skall stå i avsedda utrymmen i källaren
Fönster och dörrar till källare/vind skall hållas stängda och låsta.

Styrelsemedlemmar
Ordförande Christer Dahlqvist
Sekreterare Agneta Läckström
Vice ordförande Marie Karlsson
Ledamot Håkan Carlsson
Ledamot Patrik Lappalainen
Ledamot Lehnida Huric
HSB-repr. Orvar Brattberg


Vi hälsar dig välkommen till brf Kaparen
Styrelsen